Main
Thứ ba, ngày 16/07/2024
Hệ thống văn bản
Ký hiệu 32/2015/NQ-HĐND
Trích yếu tiếp tục thực hiện chế độ, chính sách đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao và người phục vụ huấn luyện viên, vận động viên thể thao của tỉnh Ninh Bình đến hết năm 2016
Cơ quan ban hành Hội đồng nhân dân tỉnh
Loại văn bản Nghị quyết Kỳ họp HĐND tỉnh
Ngày ban hành 10/12/2015
Ngày hiệu lực 10/12/2015
Ngày hết hiệu lực Còn hiệu lực
Người ký duyệt
File đính kèm
Nội dung văn bản