Main
Chủ nhật, ngày 16/06/2024
HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC BAN HĐND TỈNH

Ban Pháp chế HĐND tỉnh tổ chức giám sát tại Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh

Thứ năm, 12/10/2023

Thực hiện Quyết định số 36/QĐ-HĐND ngày 21/8/2023 của Ban Pháp chế HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện việc thực hiện chức ng, nhiệm vụ, quyền hạn của Bộ đội Biên phòng tỉnh Ninh Bình, chiều ngày 02/10/2023, Đoàn giám sát của Ban Pháp chế HĐND tỉnh do đồng chí Phạm Hồng Thái, Ủy viên Thường trực HĐND tỉnh, Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc tại Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Ninh Bình. Tham dự buổi giám sát có các đồng chí thành viên Ban Pháp chế, lãnh đạo Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh và các cơ quan, đơn vị có liên quan.

Ban Pháp chế HĐND tỉnh khảo sát tại UBND xã Kim Trung, huyện Kim Sơn

Thứ hai, 09/10/2023

Sáng ngày 03/10/2023, Đoàn khảo sát của Ban Pháp chế HĐND tỉnh do đồng chí Phạm Hồng Thái, Ủy viên Thường trực, Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc tại UBND xã Kim Trung, huyện Kim Sơn về việc thực hiện chức ng, nhiệm vụ, quyền hạn của Bộ đội Biên phòng tỉnh Ninh Bình trong công tác phòng, chống, ứng phó, khắc phục sự cố, thiên tai, thảm họa; biến đổi khí hậu, dịch bệnh và huy động lực lượng, phương tiện tại địa phương thực hiện tìm kiếm, cu hộ, cứu nạn theo quy định của pháp luật; xây dựng phong trào toàn dân tham gia bảo vệ ch quyn, lãnh th, biên giới quốc gia, giữ gìn an ninh, trật tự trên địa bàn.

Ban Pháp chế HĐND tỉnh khảo sát tại Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Ninh Bình

Thứ sáu, 06/10/2023

Ngày 02/10/2023, Đoàn khảo sát của Ban Pháp chế HĐND tỉnh do đồng chí Phạm Hồng Thái, Ủy viên Thường trực HĐND tỉnh, Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc tại Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Ninh Bình. Tham dự buổi khảo sát có các đồng chí thành viên Ban Pháp chế, đồng chí Trưởng Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh, lãnh đạo Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và các cơ quan đơn vị có liên quan.

Ban Pháp chế HĐND tỉnh khảo sát tại Đồn biên phòng huyện Kim Sơn và Hải đội 2

Thứ sáu, 06/10/2023

Thực hiện Quyết định số 36/QĐ-HĐND ngày 21/8/2023 về thành lập Đoàn giám sát của Ban Pháp chế HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện việc thực hiện chức ng, nhiệm vụ, quyền hạn của Bộ đội Biên phòng tỉnh Ninh Bình, sáng  ngày 25/9/2023, Đoàn khảo sát của Ban Pháp chế HĐND tỉnh do đồng chí Phạm Hồng Thái, Ủy viên Thường trực HĐND tỉnh, Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Đồn Biên phòng Kim Sơn và Hải đội 2 để khảo sát công tác Phòng, chống, ứng phó, khắc phục sự cố, thiên tai, thảm họa; biến đổi khí hậu, dịch bệnh và huy động lực lượng, phương tiện tại địa phương thực hiện tìm kiếm, cu hộ, cứu nạn theo quy định của pháp luật; xây dựng phong trào toàn dân tham gia bảo vệ ch quyn, lãnh th, biên giới quốc gia, giữ gìn an ninh, trật tự, an toàn xã hội

Đoàn giám sát của HĐND tỉnh tổ chức khảo sát việc thực hiện các quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp đối với người lao động tại Công ty TNHH Kính nổi Hạ Long – CFG

Thứ năm, 14/09/2023

Thực hiện Nghị quyết số 77/NQ-HĐND ngày 09/12/2022 của HĐND tỉnh, Kế hoạch số 03/KH-ĐGS ngày 24/3/2023 của Đoàn giám sát HĐND tỉnh về việc giám sát việc thực hiện các quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp đối với người lao động tại các doanh nghiệp. Ngày 14/9/2023, Đoàn giám sát tổ chức làm việc tại Công ty TNHH Kính nổi Hạ Long – CFG. Đồng chí Lê Thu Hà, Ủy viên Thường trực HĐND tỉnh, Trưởng Ban Văn hóa – Xã hội HĐND tỉnh, Phó Trưởng đoàn giám sát chủ trì hội nghị.

Ban Văn hóa – Xã hội HĐND tỉnh khảo sát phục vụ phiên giải trình của Thường trực HĐND tỉnh về công tác quản lý, bảo tồn, tu bổ, phục hồi các di tích lịch sử - văn hóa trên địa bàn tỉnh

Thứ sáu, 25/08/2023

Thực hiện Kế hoạch số 07/KH-TTHĐ ngày 27/7/2023 của Thường trực HĐND tỉnh về tổ chức giải trình công tác quản lý, bảo tồn, tu bổ, phục hồi các di tích lịch sử - văn hóa trên địa bàn tỉnh, từ ngày 03/8/2023 đến ngày 18/8/2023 Ban Văn hóa – Xã hội chủ trì, phối hợp với các Ban: Pháp chế, Kinh tế - Ngân sách, Văn phòng Đoàn ĐBQH&HĐND tỉnh, Sở Văn hóa – Thể thao, Đài Phát thanh – Truyền hình tỉnh tổ chức khảo sát tại 26 di tích lịch sử - văn hóa trên địa bàn các huyện, thành phố.

Triển khai Kế hoạch giám sát việc sử dụng kinh phí từ nguồn thu tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa năm 2021 và năm 2022

Thứ năm, 24/08/2023

Thực hiện Chương trình công tác năm 2023, Ban Kinh tế - Ngân sách đã xây dựng và ban hành Quyết định số 48/QĐ-BKTNS ngày 04/8/2023 về việc thành lập Đoàn giám sát việc sử dụng kinh phí từ nguồn thu tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa năm 2021 và năm 2022.

Ban Pháp chế HĐND tỉnh triển khai Kế hoạch giám sát về việc thực chức năng, nhiệm vụ của bộ đội biên phòng tỉnh Ninh Bình

Thứ sáu, 18/08/2023

Thực hiện Chương trình công tác năm 2023, ngày 18/8/2023, Ban Pháp chế tổ chức Hội nghị lấy ý kiến về dự thảo Kế hoạch giám sát việc thực hiện chức ng, nhiệm vụ, quyền hạn của Bộ đội biên phòng tỉnh Ninh Bình trong công tác Phòng, chống, ứng phó, khắc phục sự cố, thiên tai, thảm họa; biến đổi khí hậu, dịch bệnh và huy động lực lượng, phương tiện tại địa phương thực hiện tìm kiếm, cu hộ, cứu nạn theo quy định của pháp luật; xây dựng phong trào toàn dân tham gia bảo vệ ch quyn, lãnh th, biên giới quốc gia, giữ gìn an ninh, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh.

Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh khảo sát công tác quản lý nhà nước về phát triển cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh

Thứ tư, 24/08/2022

Thực hiện Chương trình công tác năm 2022, Ban Kinh tế - Ngân sách chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức khảo sát tình hình thực hiện công tác quản lý nhà nước về phát triển cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Ban Kinh tế - Ngân sách tổ chức hội nghị thẩm tra các nội dung UBND tỉnh trình tại kỳ họp thứ 6 HĐND tỉnh khóa XV

Thứ sáu, 01/04/2022

Thực hiện nhiệm vụ Thường trực HĐND tỉnh giao, trong các ngày 26 và ngày 28 tháng 3 năm 2022, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh đã chủ trì, phối hợp với các Ban HĐND tỉnh và các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức Hội nghị thẩm tra 01 báo cáo và 12 tờ trình, dự thảo nghị quyết của UBND tỉnh trình tại kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh khóa XV.

Ban Văn hóa – xã hội khảo sát kết quả thực hiện Đề án Kiên cố hóa trường, lớp học trên địa bàn tỉnh

Thứ hai, 10/10/2016

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thường trực HĐND tỉnh về việc báo cáo tình hình thực hiện chương trình kiên cố hóa trường, lớp học theo Đề án 23/ĐA-UBND ngày 06/10/2008 của UBND tỉnh, trong các ngày từ 19-28/9/2016, Ban Văn hóa – Xã hội HĐND tỉnh đã tiến hành khảo sát một số trường học trên địa bàn các huyện, thành phố.

Thống kê truy cập

Đang truy cập: 7

Hôm nay: 707

Tổng lượt truy cập: 325627