Main
Chủ nhật, ngày 16/06/2024
CÔNG KHAI NGÂN SÁCH

Quyết định số 30b/QĐ-VP ngày 13/12/2019 về việc công bố công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2020 và quyết toán ngân sách nhà nước năm 2018

Thứ tư, 05/08/2020
Quyết định số 30b/QĐ-VP ngày 13/12/2019 về việc công bố công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2020 và quyết toán ngân sách nhà nước năm 2018

Quyết định số 25/QĐ-VP ngày 01/7/2020 của Văn phòng về việc công bố công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm 2020

Thứ tư, 05/08/2020
Quyết định số 25/QĐ-VP ngày 01/7/2020 của Văn phòng về việc công bố công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm 2020

Quyết định số 11a/QĐ-VP

Thứ tư, 05/08/2020
Quyết định về việc công bố công khai tình hình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước Quý I/2020
Thống kê truy cập

Đang truy cập: 14

Hôm nay: 768

Tổng lượt truy cập: 325688