Main
Thứ sáu, ngày 19/07/2024
Hệ thống văn bản
Ký hiệu 27/NQ-HĐND
Trích yếu phê duyệt Đề án số 14/ĐA-UBND ngày 16/11/2015 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Ninh Bình sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Đề án số 06/ĐA-UBND ngày 04/4/2012 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Ninh Bình xây dựng nông thôn mới tỉnh Ninh Bình giai đoạn 2011-2015, định hướ
Cơ quan ban hành Hội đồng nhân dân tỉnh
Loại văn bản Nghị quyết Kỳ họp HĐND tỉnh
Ngày ban hành 10/12/2015
Ngày hiệu lực 10/12/2015
Ngày hết hiệu lực Còn hiệu lực
Người ký duyệt
File đính kèm
Nội dung văn bản