Main
Thứ bảy, ngày 18/05/2024
Hệ thống văn bản
Ký hiệu 20/NQ-HĐND
Trích yếu Nghịq quyết Về việc thông qua Danh mục công trình, dự án phải thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
Cơ quan ban hành Nghị quyết kỳ họp HĐND tỉnh
Loại văn bản Nghị quyết Kỳ họp HĐND tỉnh
Ngày ban hành 06/07/2017
Ngày hiệu lực 06/07/2017
Ngày hết hiệu lực Còn hiệu lực
Người ký duyệt Trần Hồng Quảng
File đính kèm
Nghịq quyết Về việc thông qua Danh mục công trình, dự án phải thu hồi đất  trên địa bàn tỉnh Ninh Bình