Main
Thứ bảy, ngày 13/07/2024
Hệ thống văn bản
Ký hiệu 09/NQ-HĐND
Trích yếu Nghị quyết về việc xác nhận kết quả bầu cử chức danh Trưởng ban, Phó Trưởng ban, Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh Ninh Bình khoá XIV, nhiệm kỳ 2016-2021
Cơ quan ban hành Thường trực HĐND tỉnh
Loại văn bản Nghị quyết Kỳ họp HĐND tỉnh
Ngày ban hành 16/06/2016
Ngày hiệu lực 16/06/2016
Ngày hết hiệu lực Còn hiệu lực
Người ký duyệt Trần Hồng Quảng
File đính kèm
Noi dung van ban