Main
Thứ hai, ngày 20/05/2024
Hệ thống văn bản
Ký hiệu 09/NQ-HĐND
Trích yếu Nghị quyết về việc xác nhận kết quả bầu cử bổ sung chức danh Uỷ viên Uỷ ban nhân dân tỉnh Ninh Bình khoá XIV, nhiệm kỳ 2016-2021
Cơ quan ban hành Nghị quyết kỳ họp HĐND tỉnh
Loại văn bản Nghị quyết Kỳ họp HĐND tỉnh
Ngày ban hành 05/07/2017
Ngày hiệu lực 05/07/2017
Ngày hết hiệu lực Còn hiệu lực
Người ký duyệt Trần Hồng Quảng
File đính kèm
Nghị quyết về việc xác nhận kết quả bầu cử bổ sung chức danh Uỷ viên  Uỷ ban nhân dân tỉnh Ninh Bình khoá XIV, nhiệm kỳ 2016-2021