Main
Thứ ba, ngày 16/07/2024
Hệ thống văn bản
Ký hiệu 36/2018/NQ-HĐND
Trích yếu Nghị quyết về việc tiếp tục thực hiện chính sách đặc thù áp dụng cho huyện Kim Sơn quy định tại Khoản 2, Điều 1 Nghị quyết số 35/2017/NQ-HĐND ngày 13/12/2017 của HĐND tỉnh.
Cơ quan ban hành Hội đồng nhân dân tỉnh
Loại văn bản Nghị quyết Kỳ họp HĐND tỉnh
Ngày ban hành 10/12/2018
Ngày hiệu lực
Ngày hết hiệu lực Còn hiệu lực
Người ký duyệt Chủ tịch HĐND
File đính kèm