Main
Thứ sáu, ngày 12/07/2024
Hệ thống văn bản
Ký hiệu 111/2020/NQ- HĐND
Trích yếu Nghị quyết về việc tiếp tục thực hiện chính sách áp dụng cho huyện Yên Mô tại Khoản 1 Điều 1 Nghị quyết số 55/2019/NQ-HĐND ngày 06/12/2019 của HĐND tỉnh
Cơ quan ban hành Hội đồng nhân dân tỉnh
Loại văn bản Nghị quyết Kỳ họp HĐND tỉnh
Ngày ban hành 09/12/2020
Ngày hiệu lực 01/01/2021
Ngày hết hiệu lực Còn hiệu lực
Người ký duyệt Trần Hồng Quảng
File đính kèm
Nội dung chi tiết