Main
Thứ ba, ngày 16/07/2024
Hệ thống văn bản
Ký hiệu 14/NQ-HĐND
Trích yếu Nghị quyết về việc thông qua Chương trình số 65/CT-UBND ngày 29/6/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh về phát triển nhà ở tỉnh Ninh Bình đến năm 2020, định hướng đến năm 2030
Cơ quan ban hành Hội đồng nhân dân tỉnh
Loại văn bản Nghị quyết Kỳ họp HĐND tỉnh
Ngày ban hành 10/07/2018
Ngày hiệu lực 10/07/2016
Ngày hết hiệu lực Còn hiệu lực
Người ký duyệt Trần Hồng Quảng
File đính kèm
Nội dung chi tiết