Main
Thứ ba, ngày 23/07/2024
Hệ thống văn bản
Ký hiệu 41/NQ-HĐND
Trích yếu Nghị quyết về việc thành lập đoàn giám sát việc triển khai thực hiện các chính sách hỗ trợ của TW, của tỉnh trong phát triển nông nghiệp trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016-2017
Cơ quan ban hành Hội đồng nhân dân tỉnh
Loại văn bản Nghị quyết Kỳ họp HĐND tỉnh
Ngày ban hành 13/12/2017
Ngày hiệu lực
Ngày hết hiệu lực Còn hiệu lực
Người ký duyệt Chủ tịch HĐND
File đính kèm