Main
Thứ ba, ngày 23/07/2024
Hệ thống văn bản
Ký hiệu 27/2016/NQ-HĐND
Trích yếu Nghị quyết về việc sửa đổi Nghị quyết số 15/2016/NQ-HĐND ngày 04/8/2016 của HDND tỉnh về việc quy định thu tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
Cơ quan ban hành Hội đồng nhân dân tỉnh
Loại văn bản Nghị quyết Kỳ họp HĐND tỉnh
Ngày ban hành 21/10/2016
Ngày hiệu lực
Ngày hết hiệu lực Còn hiệu lực
Người ký duyệt Chủ tịch HĐND
File đính kèm