Main
Thứ sáu, ngày 12/07/2024
Hệ thống văn bản
Ký hiệu 36/NQ-HĐND
Trích yếu Nghị quyết về việc sửa đổi Nghị quyết số 120/NQ-HĐND ngày 10/12/2021 của HĐND tỉnh về việc thông qua danh mục dự án phải thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Ninh Bình năm 2022
Cơ quan ban hành Hội đồng nhân dân tỉnh
Loại văn bản Nghị quyết Kỳ họp HĐND tỉnh
Ngày ban hành 15/07/2022
Ngày hiệu lực 15/07/2022
Ngày hết hiệu lực Còn hiệu lực
Người ký duyệt Chủ tịch HĐND
File đính kèm