Main
Thứ ba, ngày 16/07/2024
Hệ thống văn bản
Ký hiệu 100/NQ-HĐND
Trích yếu Nghị quyết về việc sửa đổi khoản 2 Điều 1 Nghị quyết số 33/NQ-HĐND ngày 15/7/2022 của HĐND tỉnh Ninh Bình về việc quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng trồng phòng hộ và rừng trồng sản xuất sang mục đích khác
Cơ quan ban hành Hội đồng nhân dân tỉnh
Loại văn bản Nghị quyết Kỳ họp HĐND tỉnh
Ngày ban hành 12/07/2023
Ngày hiệu lực 12/07/2023
Ngày hết hiệu lực Còn hiệu lực
Người ký duyệt Chủ tịch HĐND
File đính kèm