Main
Thứ ba, ngày 16/07/2024
Hệ thống văn bản
Ký hiệu 48/NQ-HĐND
Trích yếu Nghị quyết về việc sửa đổi điểm b khoản 2 Điều 1 NQ số 43/2016/NQ-HĐND ngày 14/12/2016 của HĐND tỉnh Ninh Bình quy định về khoảng cách và địa bàn làm căn cứ xác định học sinh không thể đi đến trường và trở về nhà trong ngày ở vùng đặc biệt khó khăn; tỷ lệ khoán kinh phí phục vụ việc nấu ăn tập trung cho học sinh trường PT thuộc tỉnh NB quản lý
Cơ quan ban hành Hội đồng nhân dân tỉnh
Loại văn bản Nghị quyết Kỳ họp HĐND tỉnh
Ngày ban hành 13/12/2017
Ngày hiệu lực
Ngày hết hiệu lực Còn hiệu lực
Người ký duyệt Chủ tịch HĐND
File đính kèm