Main
Thứ ba, ngày 16/07/2024
Hệ thống văn bản
Ký hiệu 02/NQ-HĐND
Trích yếu Nghị quyết về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung thuộc Điều 1 Nghị quyết số 171/NQ-HĐND ngày 20/12/2023 của HĐND tỉnh thông qua Quy hoạch tỉnh Ninh Bình thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.
Cơ quan ban hành Hội đồng nhân dân tỉnh
Loại văn bản Nghị quyết Kỳ họp HĐND tỉnh
Ngày ban hành 31/01/2024
Ngày hiệu lực
Ngày hết hiệu lực Còn hiệu lực
Người ký duyệt Chủ tịch HĐND
File đính kèm