Main
Thứ tư, ngày 17/07/2024
Hệ thống văn bản
Ký hiệu 95/NQ-HĐND
Trích yếu Nghị quyết về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương tỉnh Ninh Bình năm 2022 ban hành kèm theo Nghị quyết số 113/2021/NQ-HĐND ngày 10/12/2021 của HĐND tỉnh Ninh Bình
Cơ quan ban hành Hội đồng nhân dân tỉnh
Loại văn bản Nghị quyết Kỳ họp HĐND tỉnh
Ngày ban hành 12/07/2023
Ngày hiệu lực 01/08/2023
Ngày hết hiệu lực Còn hiệu lực
Người ký duyệt Chủ tịch HĐND
File đính kèm