Main
Thứ sáu, ngày 12/07/2024
Hệ thống văn bản
Ký hiệu 07/2018/NQ-HĐND
Trích yếu Nghị quyết về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết 04/2017/NQ-HĐND ngày 15/3/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Ninh Bình quy định một số chính sách xây dựng nông thôn mới áp dụng cho xã: Ninh Tiến, Ninh Nhất, Ninh Phúc...
Cơ quan ban hành Hội đồng nhân dân tỉnh
Loại văn bản Nghị quyết Kỳ họp HĐND tỉnh
Ngày ban hành 17/04/2018
Ngày hiệu lực 27/04/2018
Ngày hết hiệu lực Còn hiệu lực
Người ký duyệt Trần Hồng Quảng
File đính kèm

Nội dung chi tiết