Main
Thứ bảy, ngày 13/07/2024
Hệ thống văn bản
Ký hiệu 26/2017/NQ-HĐND
Trích yếu Nghị quyết Về việc sửa đổi, bổ sung Khoản 3 Điều 1 của Nghị quyết số 31/2015/NQ-HĐND ngày 10/12/2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh Ninh Bình về việc hỗ trợ kinh phí đóng bảo hiểm y tế cho một số đối tượng có hộ khẩu thường trú tại tỉnh Ninh Bình
Cơ quan ban hành Nghị quyết kỳ họp HĐND tỉnh
Loại văn bản Nghị quyết Kỳ họp HĐND tỉnh
Ngày ban hành 06/07/2017
Ngày hiệu lực 01/01/2018
Ngày hết hiệu lực Còn hiệu lực
Người ký duyệt
File đính kèm
Nghị quyết Về việc sửa đổi, bổ sung Khoản 3 Điều 1  của Nghị quyết số 31/2015/NQ-HĐND ngày 10/12/2015  của Hội đồng nhân dân tỉnh Ninh Bình về việc hỗ trợ kinh phí đóng  bảo hiểm y tế cho một số đối tượng có hộ khẩu thường trú tại tỉnh Ninh Bình