Main
Chủ nhật, ngày 26/05/2024
Hệ thống văn bản
Ký hiệu 08/2018/NQ-HĐND
Trích yếu Nghị quyết về việc quy định mức hỗ trợ thực hiện dự án hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo; hỗ trợ phương tiện nghe – xem thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020
Cơ quan ban hành Hội đồng nhân dân tỉnh
Loại văn bản Nghị quyết Kỳ họp HĐND tỉnh
Ngày ban hành 17/04/2018
Ngày hiệu lực 27/04/2018
Ngày hết hiệu lực Còn hiệu lực
Người ký duyệt Trần Hồng Quảng
File đính kèm
Nội dung chi tiết