Main
Thứ bảy, ngày 13/07/2024
Hệ thống văn bản
Ký hiệu 119/2020/NQ- HĐND
Trích yếu Nghị quyết về việc Quy định chính sách hỗ trợ đối với cán bộ, công chức cấp xã, người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố dôi dư do bố trí, sắp xếp theo Nghị định số 34/2019/NĐ-CP, do sắp xếp lại đơn vị hành chính cấp xã
Cơ quan ban hành Hội đồng nhân dân tỉnh
Loại văn bản Nghị quyết Kỳ họp HĐND tỉnh
Ngày ban hành 09/12/2020
Ngày hiệu lực 01/01/2021
Ngày hết hiệu lực Còn hiệu lực
Người ký duyệt Trần Hồng Quảng
File đính kèm

Nội dung chi tiết