Main
Thứ ba, ngày 23/07/2024
Hệ thống văn bản
Ký hiệu 22/NQ-HĐND
Trích yếu Nghị quyết về việc phê duyệt Đề án số 13/ĐA-UBND ngày 29/7/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình về điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Đề án số 20/ĐA-UBND ngày 25/11/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình về quy hoạch phòng, chống lũ chi
Cơ quan ban hành Hội đồng nhân dân tỉnh
Loại văn bản Nghị quyết Kỳ họp HĐND tỉnh
Ngày ban hành 04/08/2016
Ngày hiệu lực 04/08/2016
Ngày hết hiệu lực Còn hiệu lực
Người ký duyệt Trần Hồng Quảng
File đính kèm
Nội dung