Main
Thứ tư, ngày 17/07/2024
Hệ thống văn bản
Ký hiệu 34/NQ-HĐND
Trích yếu Nghị quyết về việc phân chia 100% cho ngân sách tỉnh (bao gồm cả 15% quỹ phát triển đất) nguồn thu từ đấu giá quyền sử dụng 196 thửa đất, diện tích 17.880 m2 tại khu đô thị mới Đường Vòng, phường Yên Bình, thành phố Tam Điệp
Cơ quan ban hành Hội đồng nhân dân tỉnh
Loại văn bản Nghị quyết Kỳ họp HĐND tỉnh
Ngày ban hành 13/12/2017
Ngày hiệu lực 13/12/2017
Ngày hết hiệu lực Còn hiệu lực
Người ký duyệt Trần Hồng Quảng
File đính kèm
Nội dung chi tiết