Main
Thứ sáu, ngày 19/07/2024
Hệ thống văn bản
Ký hiệu 67/NQ-HĐND
Trích yếu Nghị quyết về việc phân cấp thẩm quyền phê duyệt đề án cho thuê quyền khai thác tài sản kết cầu hạ tầng thủy lợi và phân cấp thẩm quyền quyết định thu hồi,điều chuyển,bán,thanh lý, xử lý trong trường hợp bị mất, bị hủy hoại tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi do nhà nước đầu tư thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Ninh Bình
Cơ quan ban hành Hội đồng nhân dân tỉnh
Loại văn bản Nghị quyết Kỳ họp HĐND tỉnh
Ngày ban hành 06/12/2019
Ngày hiệu lực
Ngày hết hiệu lực Còn hiệu lực
Người ký duyệt Chủ tịch HĐND
File đính kèm