Main
Thứ sáu, ngày 12/07/2024
Hệ thống văn bản
Ký hiệu 50/NQ-HĐND
Trích yếu Nghị quyết về việc phân bổ vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Ninh Bình giai đoạn 2021-2025 và năm 2022
Cơ quan ban hành Hội đồng nhân dân tỉnh
Loại văn bản Nghị quyết Kỳ họp HĐND tỉnh
Ngày ban hành 29/08/2022
Ngày hiệu lực 29/08/2022
Ngày hết hiệu lực Còn hiệu lực
Người ký duyệt Chủ tịch HĐND
File đính kèm

Nội dung chi tiết