Main
Thứ tư, ngày 17/07/2024
Hệ thống văn bản
Ký hiệu 57/2022/NQ-HĐND
Trích yếu Nghị quyết về việc phân bổ chi tiết kế hoạch đầu tư trung hạn giai đoạn 2021-2025 và năm 2022 vốn ngân sách cấp tỉnh thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025
Cơ quan ban hành Hội đồng nhân dân tỉnh
Loại văn bản Nghị quyết Kỳ họp HĐND tỉnh
Ngày ban hành 27/10/2022
Ngày hiệu lực 08/11/2022
Ngày hết hiệu lực Còn hiệu lực
Người ký duyệt Phó Chủ tịch HĐND
File đính kèm

Nội dung chi tiết