Main
Thứ sáu, ngày 19/07/2024
Hệ thống văn bản
Ký hiệu 40/NQ-HĐND
Trích yếu Nghị quyết về việc phân bổ chi tiết kế hoạch đầu tư công năm 2023 vốn ngân sách tỉnh thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Ninh Bình giai đoạn 2021-2025.
Cơ quan ban hành Hội đồng nhân dân tỉnh
Loại văn bản Nghị quyết Kỳ họp HĐND tỉnh
Ngày ban hành 10/03/2023
Ngày hiệu lực 10/03/2023
Ngày hết hiệu lực Còn hiệu lực
Người ký duyệt Chủ tịch HĐND
File đính kèm