Main
Thứ sáu, ngày 12/07/2024
Hệ thống văn bản
Ký hiệu 32/NQ-HĐND
Trích yếu Nghị quyết về việc giao kế hoạch đầu tư công vốn nước ngoài (ODA và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài)nguồn ngân sách trung ương giai đoạn 2016-2020 và năm 2019 từ nguồn dự phòng 10% vốn nước ngoài
Cơ quan ban hành Hội đồng nhân dân tỉnh
Loại văn bản Nghị quyết Kỳ họp HĐND tỉnh
Ngày ban hành 15/08/2019
Ngày hiệu lực
Ngày hết hiệu lực Còn hiệu lực
Người ký duyệt Chủ tịch HĐND
File đính kèm