Main
Thứ ba, ngày 16/07/2024
Hệ thống văn bản
Ký hiệu 22/NQ-HĐND
Trích yếu Nghị quyết về việc điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Đề án số 20/ĐA-UBND ngày 25/11/2014 của UBND tỉnh về quy hoạch phòng, chống lũ chi tiết sông Hoàng Long đến năm 2025 được phê duyệt tại Nghị quyết số 33/NQ-HĐND ngày 17/12/2014 của HĐND tỉnh Ninh Bình
Cơ quan ban hành Hội đồng nhân dân tỉnh
Loại văn bản Nghị quyết Kỳ họp HĐND tỉnh
Ngày ban hành 04/08/2016
Ngày hiệu lực
Ngày hết hiệu lực Còn hiệu lực
Người ký duyệt Chủ tịch HĐND
File đính kèm