Main
Thứ ba, ngày 16/07/2024
Hệ thống văn bản
Ký hiệu 31/NQ-HĐND
Trích yếu Nghị quyết về việc điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 vốn ngân sách địa phương (lần 3); bổ sung, phân khai chi tiết Kế hoạch đầu tư công năm 2023 vốn ngân sách cấp tỉnh.
Cơ quan ban hành Hội đồng nhân dân tỉnh
Loại văn bản Nghị quyết Kỳ họp HĐND tỉnh
Ngày ban hành 10/03/2023
Ngày hiệu lực 10/03/2023
Ngày hết hiệu lực Còn hiệu lực
Người ký duyệt Chủ tịch HĐND
File đính kèm