Main
Thứ hai, ngày 22/07/2024
Hệ thống văn bản
Ký hiệu 117/NQ-HĐND
Trích yếu Nghị quyết về việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2021 vốn ngân sách nhà nước; Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2018-2020 và kế hoạch đầu tư công năm 2020 được phép kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân sang năm 2021 vốn ngân sách cấp tỉnh.
Cơ quan ban hành Hội đồng nhân dân tỉnh
Loại văn bản Nghị quyết Kỳ họp HĐND tỉnh
Ngày ban hành 10/12/2021
Ngày hiệu lực
Ngày hết hiệu lực Còn hiệu lực
Người ký duyệt Chủ tịch HĐND tỉnh
File đính kèm