Main
Thứ ba, ngày 16/07/2024
Hệ thống văn bản
Ký hiệu 91/NQ-HĐND
Trích yếu Nghị quyết về việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2021; kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2018-2020; kế hoạch đầu tư công năm 2020 được phép kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân sang năm 2021 vốn ngân sách nhà nước
Cơ quan ban hành Hội đồng nhân dân tỉnh
Loại văn bản Nghị quyết Kỳ họp HĐND tỉnh
Ngày ban hành 27/09/2021
Ngày hiệu lực 27/09/2021
Ngày hết hiệu lực Còn hiệu lực
Người ký duyệt Chủ tịch HĐND tỉnh: Trần Hồng Quảng
File đính kèm