Main
Thứ bảy, ngày 25/05/2024
Hệ thống văn bản
Ký hiệu 03/NQ-HĐND
Trích yếu Nghị quyết về việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2020 vốn nước ngoài nguồn ngân sách Trung ương.
Cơ quan ban hành Hội đồng nhân dân tỉnh
Loại văn bản Nghị quyết Kỳ họp HĐND tỉnh
Ngày ban hành 23/02/2021
Ngày hiệu lực 23/02/2021
Ngày hết hiệu lực Còn hiệu lực
Người ký duyệt Chủ tịch HĐND tỉnh
File đính kèm
Nghị quyết về việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2020 vốn nước ngoài nguồn ngân sách Trung ương.