Main
Thứ ba, ngày 16/07/2024
Hệ thống văn bản
Ký hiệu 37/NQ-HĐND
Trích yếu Nghị quyết về việc chấp thuận phương án vay và trả nợ vốn vay Dự án "Tăng cường quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai thực hiện tại tỉnh Ninh Bình"
Cơ quan ban hành Hội đồng nhân dân tỉnh
Loại văn bản Nghị quyết Kỳ họp HĐND tỉnh
Ngày ban hành 30/09/2019
Ngày hiệu lực
Ngày hết hiệu lực Còn hiệu lực
Người ký duyệt Chủ tịch HĐND
File đính kèm