Main
Thứ sáu, ngày 12/07/2024
Hệ thống văn bản
Ký hiệu 114/2021/NQ-HĐND
Trích yếu Nghị quyết về việc cấp lại 15% số thu tiền sử dụng đất để trích lập Quỹ Phát triển đất năm 2021 cho Ủy ban nhân dân huyện Nho Quan và cho Ủy ban nhân dân thị trấn Nho Quan, huyện Nho Quan.
Cơ quan ban hành Hội đồng nhân dân tỉnh
Loại văn bản Nghị quyết Kỳ họp HĐND tỉnh
Ngày ban hành 10/12/2021
Ngày hiệu lực
Ngày hết hiệu lực Còn hiệu lực
Người ký duyệt Chủ tịch HĐND tỉnh
File đính kèm