Main
Thứ ba, ngày 16/07/2024
Hệ thống văn bản
Ký hiệu 18/2018/NQ-HĐND
Trích yếu Nghị quyết về việc bổ sung Khoản 13 Điều 4 tại Quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm chi và tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu giữa ngân sách các cấp chính quyền địa phương tỉnh Ninh Bình ban hành kèm theo Nghị quyết số 34/2016/NQ-HĐND ngày 14/12/2016 của HĐND tỉnh Ninh Bình.
Cơ quan ban hành Hội đồng nhân dân tỉnh
Loại văn bản Nghị quyết Kỳ họp HĐND tỉnh
Ngày ban hành 10/07/2018
Ngày hiệu lực
Ngày hết hiệu lực Còn hiệu lực
Người ký duyệt Chủ tịch HĐND
File đính kèm