Main
Thứ ba, ngày 16/07/2024
Hệ thống văn bản
Ký hiệu 09/NQ-HĐND
Trích yếu Nghị quyết về việc bổ sung có mục tiêu ngân sách cấp tỉnh năm 2022 cho các huyện, thành phố để hỗ trợ công tác bảo vệ và đầu tư cho môi trường tại địa phương nơi có hoạt động khai thác khoáng sản
Cơ quan ban hành Hội đồng nhân dân tỉnh
Loại văn bản Nghị quyết Kỳ họp HĐND tỉnh
Ngày ban hành 30/03/2022
Ngày hiệu lực
Ngày hết hiệu lực Còn hiệu lực
Người ký duyệt Chủ tịch HĐND
File đính kèm