Main
Thứ tư, ngày 17/07/2024
Hệ thống văn bản
Ký hiệu 93/2021/NQ-HĐND
Trích yếu Nghị quyết về việc ban hành Quy định nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bố vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước tỉnh Ninh Bình giai đoạn 2021-2025
Cơ quan ban hành Hội đồng nhân dân tỉnh
Loại văn bản Nghị quyết Kỳ họp HĐND tỉnh
Ngày ban hành 27/09/2021
Ngày hiệu lực 08/10/2021
Ngày hết hiệu lực Còn hiệu lực
Người ký duyệt Chủ tịch HĐND tỉnh: Trần Hồng Quảng
File đính kèm