Main
Thứ ba, ngày 16/07/2024
Hệ thống văn bản
Ký hiệu 16/NQ-HĐND
Trích yếu Nghị quyết về việc bãi bỏ Khoản 18 Mục A Quy định mức thu, tỷ lệ phần trăm (%) nộp ngân sách nhà nước và để lại đơn vị thu các khoản phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Ninh Bình ban hành kèm theo Nghị quyết số 01/2014/NQ-HĐND ngày 16/7/2014 của HĐND tỉnh Ninh
Cơ quan ban hành Hội đồng nhân dân tỉnh
Loại văn bản Nghị quyết Kỳ họp HĐND tỉnh
Ngày ban hành 04/08/2016
Ngày hiệu lực 04/08/2016
Ngày hết hiệu lực Còn hiệu lực
Người ký duyệt Trần Hồng Quảng
File đính kèm
Nội dung văn bản