Main
Thứ bảy, ngày 13/07/2024
Hệ thống văn bản
Ký hiệu 35/NQ-HĐND
Trích yếu Nghị quyết về thành lập Đoàn giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện các quy định của pháp luật về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
Cơ quan ban hành Hội đồng nhân dân tỉnh
Loại văn bản Nghị quyết Kỳ họp HĐND tỉnh
Ngày ban hành 29/07/2021
Ngày hiệu lực
Ngày hết hiệu lực Còn hiệu lực
Người ký duyệt Chủ tịch HĐND
File đính kèm