Main
Thứ tư, ngày 17/07/2024
Hệ thống văn bản
Ký hiệu 66/NQ-HĐND
Trích yếu Nghị quyết về quyết định biên chế công chức trong cơ quan của HĐND, UBND,đơn vị sự nghiệp công lập của UBND các cấp trên địa bàn tỉnh và phê duyệt tổng số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Ninh Bình năm 2020
Cơ quan ban hành Hội đồng nhân dân tỉnh
Loại văn bản Nghị quyết Kỳ họp HĐND tỉnh
Ngày ban hành 06/12/2019
Ngày hiệu lực
Ngày hết hiệu lực Còn hiệu lực
Người ký duyệt Chủ tịch HĐND
File đính kèm