Main
Thứ ba, ngày 23/07/2024
Hệ thống văn bản
Ký hiệu 11/2018/NQ-HĐND
Trích yếu Nghị quyết về Quy định nội dung, mức chi kinh phí đảm bảo hoạt động giám sát, phản biện xã hội của Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị xã hội trên địa bàn tỉnh Ninh Bình.
Cơ quan ban hành Hội đồng nhân dân tỉnh
Loại văn bản Nghị quyết Kỳ họp HĐND tỉnh
Ngày ban hành 10/07/2018
Ngày hiệu lực
Ngày hết hiệu lực Còn hiệu lực
Người ký duyệt Chủ tịch HĐND
File đính kèm