Main
Thứ bảy, ngày 18/05/2024
Hệ thống văn bản
Ký hiệu 05/NQ-HĐND
Trích yếu Nghị quyết về kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 nguồn vốn cân đối ngân sách địa phương tỉnh Ninh Bình
Cơ quan ban hành Nghị quyết kỳ họp HĐND tỉnh
Loại văn bản Nghị quyết Kỳ họp HĐND tỉnh
Ngày ban hành 15/03/2017
Ngày hiệu lực 25/03/2017
Ngày hết hiệu lực Còn hiệu lực
Người ký duyệt Trần Hồng Quảng
File đính kèm
Nghị quyết về kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020  nguồn vốn cân đối ngân sách địa phương tỉnh Ninh Bình