Main
Thứ tư, ngày 22/05/2024
Hệ thống văn bản
Ký hiệu 64/NQ-HĐND
Trích yếu Nghị quyết về điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Xử lý đột xuất xây dựng kè, đậy nắp kênh thoát nước thải Khu công nghiệp qua khu dân cư đoạn ngòi Chanh, chống ô nhiễm môi trường và kết hợp làm đường giao thông, cải thiện đời sống nhân dân Khu công nghiệp Khánh Phú (giai đoạn I)
Cơ quan ban hành Hội đồng nhân dân tỉnh
Loại văn bản Nghị quyết Kỳ họp HĐND tỉnh
Ngày ban hành 29/07/2021
Ngày hiệu lực
Ngày hết hiệu lực Còn hiệu lực
Người ký duyệt
File đính kèm