Main
Thứ ba, ngày 16/07/2024
Hệ thống văn bản
Ký hiệu 138/NQ-HĐND
Trích yếu Nghị quyết về chủ trường đầu tư dự án Cải tạo, nâng cấp hệ thống cấp nước ngọt từ sông Vạc đến các xã, thị trấn thuộc Tiểu khu III, IV, V và khu vực ngoài đê Bình Minh II, huyện Kim Sơn
Cơ quan ban hành Hội đồng nhân dân tỉnh
Loại văn bản Nghị quyết Kỳ họp HĐND tỉnh
Ngày ban hành 08/12/2023
Ngày hiệu lực
Ngày hết hiệu lực Còn hiệu lực
Người ký duyệt Chủ tịch HĐND
File đính kèm