Main
Thứ ba, ngày 16/07/2024
Hệ thống văn bản
Ký hiệu 03/2023/NQ-HĐND
Trích yếu Nghị quyết sửa đổi “Phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản” tại tiểu mục XV, mục A Quy định mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng các khoản phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Ninh Bình ban hành kèm theo Nghị quyết số 35/2016/NQ-HĐND ngày 14/12/2016 của HĐND tỉnh Ninh Bình
Cơ quan ban hành Hội đồng nhân dân tỉnh
Loại văn bản Nghị quyết Kỳ họp HĐND tỉnh
Ngày ban hành 08/12/2023
Ngày hiệu lực
Ngày hết hiệu lực Còn hiệu lực
Người ký duyệt Chủ tịch HĐND
File đính kèm