Main
Thứ ba, ngày 16/07/2024
Hệ thống văn bản
Ký hiệu 42/NQ-HĐND
Trích yếu Nghị quyết sửa đổi Nghị quyết số 120/NQ-HĐND ngày 10/12/2021 của HĐND tỉnh Ninh Bình về việc thông qua danh mục dự án phải thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Ninh Bình năm 2022.
Cơ quan ban hành Hội đồng nhân dân tỉnh
Loại văn bản Nghị quyết Kỳ họp HĐND tỉnh
Ngày ban hành 10/03/2023
Ngày hiệu lực 10/03/2023
Ngày hết hiệu lực Còn hiệu lực
Người ký duyệt Chủ tịch HĐND
File đính kèm