Main
Thứ ba, ngày 23/07/2024
Hệ thống văn bản
Ký hiệu 11/NQ-HĐND
Trích yếu Nghị quyết sửa đổi một số nội dung của Phụ lục 03 nội dung chủ trương đầu tư Dự án Khu đô thị mới Ninh Tiến, thành phố Ninh Bình ban hành kèm theo Nghị quyết số 37/NQ-HĐND ngày 12/12/2018 của HĐND tỉnh.
Cơ quan ban hành Hội đồng nhân dân tỉnh
Loại văn bản Nghị quyết Kỳ họp HĐND tỉnh
Ngày ban hành 24/03/2020
Ngày hiệu lực
Ngày hết hiệu lực Còn hiệu lực
Người ký duyệt Chủ tịch HĐND
File đính kèm