Main
Thứ sáu, ngày 12/07/2024
Hệ thống văn bản
Ký hiệu 12/2023/NQ-HĐND
Trích yếu Nghị quyết sửa đổi khoản 9 Điều 1 Nghị quyết số 124/2021/NQ-HĐND ngày 10/12/2021 của HĐND tỉnh Ninh Bình quy định việc xử lý đối với các cơ sở trên địa bàn tỉnh Ninh Bình không đảm bảo yêu cầu về phòng cháy và chữa cháy được đưa vào sử dụng trước ngày Luật Phòng cháy và chữa cháy ngày 29/6/2001 có hiệu lực
Cơ quan ban hành Hội đồng nhân dân tỉnh
Loại văn bản Nghị quyết Kỳ họp HĐND tỉnh
Ngày ban hành 08/12/2023
Ngày hiệu lực
Ngày hết hiệu lực Còn hiệu lực
Người ký duyệt Chủ tịch HĐND
File đính kèm