Main
Thứ sáu, ngày 12/07/2024
Hệ thống văn bản
Ký hiệu 05/NQ-HĐND
Trích yếu Nghị quyết sửa đổi khoản 2 Điều 1 Nghị quyết số 24/2021/NQ-HĐND ngày 25/6/2021 của HĐND tỉnh Quy định một số chế độ, chính sách đặc thù trong phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
Cơ quan ban hành Hội đồng nhân dân tỉnh
Loại văn bản Nghị quyết Kỳ họp HĐND tỉnh
Ngày ban hành 18/01/2022
Ngày hiệu lực
Ngày hết hiệu lực Còn hiệu lực
Người ký duyệt Chủ tịch HĐND
File đính kèm